Tecom | Nota legal
211
page-template-default,page,page-id-211,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-6.1,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Nota legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB

La utilització d’aquest espai web està subjecta a l’acceptació plena per part de l’Usuari d’aquestes Condicions Generals d’Ús, o bé d’aquelles que es trobin vigents a cada moment que l’usuari accedeixi al mateix.

Només es permet l’accés a aquest lloc així com el seu ús amb finalitats lícites, ajustant-se a tot moment el seu ús a les presents Condicions Generals, la llei aplicable a cada moment, així com la moral, bons costums i ordre públic. L’empresa es reserva el dret a retirar l’accés a aquest lloc, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en aquest avís legal, així com a posar en coneixement de les autoritats competents la realització d’activitats que poguessin ser constitutives de delicte.

L’empresa es reserva el dret unilateral de modificar a qualsevol moment les presents Condicions Generals d’Ús així com qualsevol altres condicions generals o particulars de la seva pàgina web. També es reserva el dret a modificar a qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

L’Usuari reconeix que l’accés a aquest lloc es realitza sota el seu lliure consentiment i és responsabilitat exclusiva seva.

Tecom es reserva el dret de posar en coneixement de l’Autoritat competent de qualsevol altre ús que pugui atemptar contra els seus interessos o drets o puguin ser constitutius de delicte.

Tecom es reserva el dret a posar fi a aquest servei web en qualsevol moment sense més requisit que l’avís en les presents condicions amb 15 dies d’antelació.

CLÀUSULA D’EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Tecom no pot garantir la disponibilitat permanent del servei que ofereix aquest lloc, ni es fa responsable de qualsevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació continguda al Web aquest lloc.

En el cas que, per un atac informàtic, es produïssin errors en la informació facilitada, Tecom no es fa responsable de tals errors així com dels danys causats per l’ús de la informació derivada d’aquests errors.

El contingut d’aquesta web és merament informatiu, no fent-se responsable en cap moment dels possibles errors produïts en la seva presentació. Si desitja informació més detallada, pot posar-se en contacte a través de l’adreça de correu comercial@tecom.es.

RÈGIM DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La propietat industrial i intel·lectual dels logos, noms comercials dels productes de Tecom, als quals es fa referència en aquest lloc, apareguin o no en negreta i amb el símbol ®, són marques registrades d’entitats de Tecom, o qualsevol element incorporat en el disseny d’aquest lloc pertany en exclusiva a Tecom. L’Usuari reconeix i accepta aquests drets. Quedant el seu ús prohibit excepte allò expressament permès en aquest article. Els elements d’aquesta web sobre els quals Tecom no té drets de propietat intel·lectual o industrial són usats amb el corresponent permís.

Queda prohibida la reproducció de tot o part del contingut de www.tecom.com com la seva transmissió o registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de Tecom.

No està permès eludir el copyright sobre els drets de Tecom, així com eludir o tractar d’eludir els sistemes que hi hagi o pugui haver de protecció dels continguts. Es permet el dret de cita sempre que s’indiqui la font de la qual prové.

Qualsevol violació dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’aquest portal o els elements de Tecom serà objecte de les oportunes mesures legals per aconseguir la protecció d’aquests.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Tecom informa que aquest lloc web es troba allotjat a Espanya, país en el qual ofereix els seus serveis, i per això l’única legislació aplicable per resoldre qualsevol conflicte respecte a la interpretació d’aquestes condicions, és la legislació espanyola, així com els Tractats Internacionals que hagi subscrit Espanya. Cap informació continguda en aquesta web ha d’interpretar-se com una oferta o promoció de cap producte ni de les indicacions de cap producte, que no hagin estat autoritzats per les lleis i normativa del país en el qual resideix el lector.

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’usuari se sotmet a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, per resoldre qualsevol controvèrsia relacionada amb l’apartat anterior.

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES[Llei Orgànica 15/1999]

En compliment de la vigent normativa de protecció de dades personals, TECOM INGREDIENTS SL, amb domicili en Miquel Torelló i Pagès 43 – 45, Polígon Industrial El Pla , 08750, de Molins de Rei (Barcelona), és responsable del fitxer que conté les seves dades personals.

En cas que ho necessiti, vostè podrà exercir els seus drets reconeguts en la Llei en relació amb les indicades dades personals i, en particular, els de accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d’un escrit que podrà dirigir a TECOM INGREDIENTS SL, Miquel Torelló i Pagès 43 – 45, Polígon Industrial El Pla , 08750 de Molins de Rei (Barcelona) amb la referencia “compliment normatiu”.

COOKIES

En algunes ocasions, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació:

  • Guarda l’idioma que ha seleccionat l’usuari per facilitar-li la navegació
  • Guarda Informació Estadística de visites per Google Analytics

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. Si accepta nostres cookies, ens permet la millora de la web de TECOM per oferir-li un accés òptim i donar-li un servei més eficaç i personalitzat.

DADES DE CONTACTE

Si desitja aclarir qualsevol aspecte sobre les condicions d’ús descrites, pot dirigir-se a les següents adreces: comercial@tecom.és si ho fa a través de correu electrònic o bé per escrit a

TECOM INGREDIENTS SL

Miquel Torelló i Pagès 43 – 45
Polígon Industrial El
Pla 08750 – Molins de Rei (Barcelona)